Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Optimerad
kunskap

Kuralink

Kuralink erbjuder en bokning- och kommunikationsplattform inom privat hälso- och sjukvård.

Vårdgivare och vårdbeställare som försäkringsbolag, företagshälsor och nätverkspartner använder
vår plattform för bokningar och beställning av hälso- och sjukvårdsärenden.

Optimerad kunskap sedan 2005

Med över 15 års erfarenhet i branschen vet vi allt om hur man skapar förutsättningar för ett bra samarbete mellan olika parter inom områdena vård och hälsa.
Rätt information, till rätt mottagare i rätt tid – samtidigt som patientsäkerheten är högsta tänkbara.
Kuralinks plattform främjar kommunikation, samarbete och kunskapsöverföring av skadehantering i den privata vårdsektorn.
Genom ett tätt samarbete med både leverantörer och beställare av vård utvecklas plattformen kontinuerligt framåt med våra kunder som bästa kvalitetssäkring.
Våra smarta kopplingar och automatiserade processer frigör tid och skapar mervärde.

Våra målgrupper

Vår produkt för digital vård - BDC Care - riktar sig mot vårdgivare och vårdbeställare.

BDC Care riktar sig mot vårdgivare och vårdbeställare som önskar digitalisera mottagningen för konsultation,och digital vård.
Tjänsten erbjuder en trygg, intuitiv och säker teknik.
BDC Care har direkt integration till Kuralink för smidig behandling av patienter. BDC Care kan även användas helt fristående.

Med direkt integration till Kuralink och tjänsten Webbtidbok är BDC Care ett utmärkt verktyg att nyttja för sömlösa flöden oavsett var efterfrågan av digital vård börjar »

Våra kunder

Nyheter


 • Nyhet
  CAB Healthcare AB stärker nordisk närvaro genom avtal med Gjensidige i Norge, Sverige och Danmark CAB Healthcare AB och försäkringsbolaget Gjensidige har tecknat ett avtal som innebär att Gjensidige kommer att använda plattformarna Kuralink och DigiCare för förmedling av privata hälso- och sjukvårdsärenden i Danmark och Norge. Gjensidige använder sedan tidigare Kuralink i Sverige.

 • Nyhet
  CAB Group deltar på Insurance Innovators CAB Group deltar på konferensen Insurance Innovators i Köpenhamn den 18 till 19 mars. Som en av den nordiska försäkringsbranschens största systemleverantörer inom fordons- och fastighetsskador samt hälso- och sjukvårdsärenden kommer CAB Group att finnas där för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter.

 • Nyhet
  Det nationella vårdsöksystemet CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet.

  ”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

Kontakt

Supportens Öppettider: Måndag - Fredag 8.00-16.30

OBS! Som privatperson bör du kontakta din behandlande klinik om du har frågor och funderingar!


E-post:

info@kuralink.se

Telefon:

031 31346 60

Adress:

Kämpegatan 8, 411 04 Göteborg

© Copyright 2024 CAB Group