Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Suomi
  • Finlandssvenska
  • Dansk
  • Deutsch
  • Íslensk
  • Eesti keel
  • Latviešu valoda
  • Lietuvių
  CAB Group
  Menüü
  Sulg

  Google Maps

  CABi süsteem võimaldab kasutada Google Mapsi teenust. See tähendab, et CAB saab oma veebilehel kuvada interaktiivseid kaarte ja arvutada vahekaugusi erinevate punktide vahel.

  Google Maps on Google'i internetipõhine kaarditeenus. Kui elate EMP territooriumil või Šveitsis ja kui Google'i täiendatud tingimustes ei ole sätestatud teisiti, osutab teenust Iiri õiguse alusel asutatud ja tegutsev ettevõte Google Ireland Limited (edaspidi Google) (registrinumber 368047), aadress Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa.

  Kasutades Google Mapsi CABi süsteemis, aktiveerite CABi süsteemi alamlehe. Samal ajal edastatakse Google'ile teavet kasutaja seadme/arvuti kohta, näiteks teie IP-aadress ja muud tehnilised andmed kasutaja seadme/arvuti kohta ning teie otsingu kuupäev ja kellaaeg. Kaardi navigeerimisjuhiste kasutamisel edastatakse teave nt lähtepunkti kohta jne. See toimub sõltumata sellest, kas olete oma võimalikule Google'i kontole sisse loginud või mitte. Kui olete oma Google'i profiilile sisse loginud, seotakse andmed otse teie kontoga. Kui te ei soovi, et andmed seotaks teie Google'i profiiliga, peate enne lingil klõpsamist oma kontolt välja logima.

  Sõltuvalt teie sätetest võib Google koguda ka asukohaandmeid. Nende andmete kogumine ja sätted on täielikult Google'i ja kasutaja vaheline asi.

  CAB ei mõjuta andmete kogumist Google'i poolt

  Google vastutab iseseisvalt nende andmete kogumise, kasutamise ja töötlemise eest, mida Google kaarditeenuse kaudu kogub ja töötleb. Rohkem Google'i privaatsuseeskirjade kohta. External link.

  CAB ei saa mõjutada seda, milliseid andmeid Google kogub või töötleb, samuti ei ole ettevõttele teada andmete kogumise tegelik ulatus ega ka see, millisel eesmärgil andmeid töödeldakse ja kui kaua neid säilitatakse. Google säilitab teie andmeid mh kasutajaprofiilide kujul ja kasutab neid turunduslikel eesmärkidel või turu-uuringuteks ja/või oma veebilehe vajaduspõhiseks haldamiseks. Seda tüüpi analüüs viiakse läbi (ka nende kasutajate osas, kes ei ole sisse logitud) eelkõige sihitud reklaami tootmiseks ja selleks, et teavitada teisi sotsiaalmeedia kasutajaid teie tegevusest meie veebilehel. CAB ei ole teadlik ka sellest, kuidas ja millal Google kogutud andmeid kustutab.

  Selleks, et vältida andmete sidumist konkreetse Google'i profiiliga, peate enne lingil klõpsamist oma kontolt välja logima. Teil on õigus esitada vastuväiteid selliste kasutajaprofiilide loomisele, kuid selle õiguse kasutamiseks peate pöörduma Google'i poole.

  © Copyright 2024 CAB Group