Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våra produkter
CAB Group
Meny
Stäng

Om oss

System för att effektivisera processer

CAB Group AB är marknadsledande inom systemstöd och tjänster som gör det enkelt för fordons- och fastighetsbranschen att göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler. Dessutom är vi verksamma inom hälso- och sjukvård genom dotterbolaget CAB Healthcare AB. Gemensamma nämnare för alla våra systemstöd är effektivsering och transparens.

Vår verksamhet finns i hela Norden och i Tyskland. Huvudkontoret ligger i Örebro, där verksamheten en gång startade. Företaget omsätter 483 Mkr och inom koncernen är vi drygt 300 medarbetare. De produkter och tjänster som vi erbjuder fordons- och fastighetsbranschen effektiviserar hela reparationsprocessen. Basen är den kunskap vi förvärvat genom åren, och som vi förmedlar via våra produkter för att hjälpa våra kunder. De bildar en gemensam kommunikationsplattform för alla aktörer som är inblandade - samtidigt som verktygen är effektiva i själva planeringen av reparationsprocessen. Detta spar både tid och pengar. Optimerad kunskap, helt enkelt. Vi har 38 000 användare i systemen som finns hos 6 000 företag. CAB Group AB grundades i mitten av 70-talet och ägs idag av försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.

Commitment to the customer

Vi arbetar med ett genuint kundfokus som handlar om att göra skillnad för kunden. Kunden är också vår största tillgång i produktutvecklingen. Därför vårdar vi våra kundrelationer och strävar efter långsiktiga och transparenta samarbeten. Allt för att ge kunden största möjliga affärsnytta. För oss på CAB betyder det nöjda kunder och lönsamma affärer.

A great place to work

CAB ska vara en trygg plats där både du och dina kollegor trivs och utvecklas. Vi är ett ambitiöst och professionellt team som tar våra arbetsuppgifter på största allvar, men som sätter lika stort värde i våra gemensamma frukostar och personalaktiviteter. Tillsammans värnar vi om en inkluderande och familjär miljö där vi har riktigt kul ihop.

Innovation for success

Hos oss är utveckling och innovation starka drivkrafter, vilket speglar sig i vårt sätt att ta oss an nya utmaningar. Vi vet att kompetens och ambition kommer i olika skepnader och att mångfald ger oss förutsättningar att vara en dynamisk arbetsplats som uppmuntrar till kreativitet och nytänkande. Både hos den enskilde individen, och hos oss som team.

© Copyright 2024 CAB Group