Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
  Våra produkter
  CAB
  Meny
  Stäng
   search
   Language
   • International
   • Svenska
   • Norsk
   • Suomi
   • Finlandssvenska
   • Dansk
   • Deutsch
   • Íslensk
   • Eesti keel
   Knowledge,
   optimized.
   $businessArea

   Gör skadereparationer till en lönsam affär

   Sedan 1970-talet samlar vi kontinuerligt in kunskap om reparationsprocessen genom att studera mängder av verkliga skadereparationer på fordon. Denna kunskap har vi samlat i verktygen CABAS och CAB Plan, som ger dig och andra inblandade parter i reparationen möjlighet till effektiva och lönsamma samarbeten.

   Våra produkter för verkstäder

   CABAS Verkstad

   Kalkyleringssystem för beräkning av skadereparationer på personbilar.

   CAB Plan

   Det kompletta boknings-, planerings- och kommunikationssystemet för skadereparationer.

   CAB Plan Damage Booking

   Bokningssystem för skadeverkstäder som vill kunna ta emot skadebesiktningsbokningar från försäkringsbolagen.

   © Copyright 2022 CAB Group