Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
  Våra produkter
  CAB
  Meny
  Stäng
   search
   Language
   • International
   • Svenska
   • Norsk
   • Suomi
   • Finlandssvenska
   • Dansk
   • Deutsch
   • Íslensk
   • Eesti keel
   $businessArea

   CAB Plan Damage Booking

   Genom CAB Plan Damage Booking kan verkstaden få skadebesiktningar bokade automatiskt från försäkringsbolag eller direkt från fordonsägarna.

   Skadebesiktnings-bokningar direkt från försäkringsbolag

   SMS-påminnelser till dina kunder

   Ger möjlighet till förberedelse och merförsäljning

   Styr själv över bokningsbara tider

   Det här är CAB Plan Damage Booking

   CAB Plan Damage Booking passar verkstäder som endast vill kunna hantera skadebesiktningsbokningar och inte reparationens alla delar.

   Ta mot och hantera skadebesiktningsbokningar

   CAB Plan Damage Booking är ett CAB Plan med reducerad funktionalitet som riktar sig till verkstäder som endast vill kunna hantera skadebesiktningsbokningar och inte boka in reparationens alla delar.

   Med tjänsten får verkstaden skadebesiktningar bokade automatiskt från de försäkringsbolag som ni samarbetar med eller från fordonsägarna via webapplikationen CAB Damage Inspection Booking. Bokningarna går också att lägga till manuellt.

   I CAB Plan Damage Booking ingår tjänsten CAB Plan SMS där verkstäder kan kommunicera med fordonsägaren via SMS. Med tjänsten väljer verkstaden själv när kunden ska få en SMS-påminnelse, exempelvis när det är dags att lämna bilen för skadebesiktning eller när det är dags att hämta bilen efter reparation.

   Fördelar med CAB Plan Damage Booking

   • Automatiskt inbokade skadebesiktningar från försäkringsbolag.

   • Verkstaden styr själv över vilka bokningsbara tider som skall finnas.

   • En inbokad tid för skadebesiktning ger möjlighet till förberedelse och merförsäljning.

   • SMS-påminnelser till fordonsägaren genom tjänsten CAB Plan SMS.

   Tilläggstjänster

   CAB Damage Inspection Booking

   Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

    

   Prislista och beställ


   CAB Plan Damage Booking

   Årslicens

   Pris

   Årlig licenskostnad

   186,00€


   CAB Plan - Bokning av skadebesiktning av en extern bokare

   Transaktion

   Pris

   Extern bokning, per skada

   1,49€


   CAB Plan - Bokning av reparation av verkstadens interna bokare

   Transaktion

   Pris

   Kombiverkstad (verkstad med både plåt och lack)

   3,79€

   Plåtverkstad (verkstad med enbart plåt)

   3,01€

   Lackverkstad (verkstad med enbart lack)

   1,74€

   Extern bokning från annan verkstad (alla verkstadstyp)

   1,74€


   Övrika tjänster

   Transaktion

   Pris

   SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

   0€

   SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

   0,10€   Volymrabatt

   Utgår årligen enligt nedan tabell

   Kombiverkstad

   Plåtverkstad

   Lackverkstad

   Antal bokningar 1-1000

   3,79€

   3,01€

   1,74€

   Antal bokningar 1001-2000

   3,03€

   2,41€

   1,74€

   Antal bokningar 2001-3000

   2,28€

   1,80€

   1,74€

   Antal bokningar 3001-

   1,82€

   1,80€

   1,74€


   CAB Plan:
   Villkor för prissättning och kostnader


   • Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
   • För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med kopplad CABAS-kalkyl.
   • Avbokning reducerar inte kostnaden.
   • Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
   • Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
   • Beställd licens måste motsvara de tjänster verkstaden tillhandahåller.
   • I de fall verkstadens tjänsteerbjudande förändras eller omfattar tjänster som inte stämmer överens med licensen förbehåller sig CAB att ändra till matchande licens.
   • Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor.
   • Priser exkl. moms.


   © Copyright 2022 CAB Group