Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk
$businessArea

AutoReply

Med AutoReply bestemmer forsikringsselskapet hvilke CABAS-beregninger som skal godkjennes automatisk og hvilke som skal gjennomgås manuelt - avhengig av forsikringsselskapets egne skadevilkår.

Skaderoboten effektiviserer arbeidet

Bestem hvilke beregninger og fakturaer som skal håndteres automatisk

Raskere skaderespons på verkstedene

Kortere behandlingstid

Dette er Autosvar

Skadesvarsroboten AutoReply hjelper forsikringsselskapet med å optimalisere prosessen for skadesoppgjør. Manuell håndtering av skadeberegninger reduseres og behandlingstiden forkortes.

I AutoReplys fleksible grensesnitt angir forsikringsselskapet forholdene der en CABAS-beregning fra et verksted må godkjennes automatisk, samt beregningene som må gjennomgås manuelt.

Et verktøy for å optimalisere flyter

AutoReply er et flytoptimaliseringsverktøy som muliggjør en optimal balanse som skader skal håndteres av administratorer for. Det gir også et godt grunnlag for å optimalisere leverandørutvikling, selskapets egen manuelle prosess og muligheten for å optimalisere forsikringsselskapets egne krav og vilkår.

Forsikringsselskapet bestemmer under hvilke forhold en beregning eller e-faktura fra et verksted skal godkjennes automatisk, og som må gjennomgås manuelt. AutoReply sender også beregninger tilbake til verksteder i tilfeller der visse relevante beregningsdata mangler.

Fleksibelt grensesnitt og effektiv kommunikasjon

AutoReply har et veldig fleksibelt og brukervennlig grensesnitt der forsikringsselskapet enkelt foretar innstillingene som passer til sin egen erstatningsprosess.

AutoReply muliggjør også rask og effektiv kommunikasjon med verkstedene direkte i CABAS via systemintegrasjoner. Dette forkorter skadeprosessen og bidrar dermed til økt kundetilfredshet, både for forsikringsselskapets og verkstedets kunder.

Tilleggstjenester og Integrasjoner

Tilleggstjenester for Forsikringsselskap

Øk servicenivået til forsikringstakerne og reduser det administrative - oppdag alle tilleggstjenestene som gjør forsikringsselskapet mer effektivt og gir mer fornøyde kunder.

Integrasjoner for Forsikringsselskap

Unngå å jobbe dobbelt i flere systemer og manuell overføring av data - les mer om hvordan arbeidsdagen blir enklere ved hjelp av integrasjoner.

Kontakt oss

Er du interessert i å vite mer om våre tjenester for forsikringsselskap? Kontakt oss så finner vi en løsning som passer din bedrift.

Kurs

Jobber du i et forsikringsselskap og vil lære deg mer om hvordan AutoReply fungerer? Kontakt oss så hjelper vi deg!

© Copyright 2024 CAB Group