På gång

Nyhet

CAB:s system hjälper dig att göra hållbara val

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga för motorbranschen. Verkstäder, försäkringsbolag och bilägare visar idag allt större intresse för vilket avtryck en reparation lämnar och branschen tar allt fler initiativ för att minska sin miljöpåverkan. CAB:s system för kalkylering och planering av bilskadereparationer ska vara ett stöd för samtliga parter att göra hållbara val.

#CABAS

#CAB Plan