Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

AutoReply

Med AutoReply bestämmer försäkringsbolaget vilka CABAS-kalkyler som ska godkännas automatiskt och vilka som bör granskas manuellt ­— allt efter försäkringsbolagets egna skadevillkor.

Skadesvarsrobot effektiviserar arbetet

Bestäm vilka kalkyler och fakturor som ska hanteras automatiskt

Snabbare skadesvar till verkstäderna

Kortare handläggningstid

Det här är AutoReply

Skadesvarsroboten AutoReply hjälper försäkringsbolaget att optimera processen för skadereglering. Den manuella hanteringen av skadekalkyler minskar och handläggningstiden kortas ned.

I AutoReplys flexibla gränssnitt anger försäkringsbolaget under vilka villkor en CABAS-kalkyl från en verkstad ska godkännas automatiskt, samt vilka kalkyler som ska granskas manuellt.

Ett verktyg för optimering av flöden

AutoReply är ett flödesoptimeringsverktyg som möjliggör en optimal balans för vilka skador som ska hanteras av handläggare. Det ger även bra underlag för att optimera leverantörsutveckling, den egna manuella processen samt möjlighet att optimera försäkringsbolagets egna skadevillkor och regler.

Försäkringsbolaget bestämmer under vilka villkor som en kalkyl eller E-faktura från en verkstad ska godkännas automatiskt, samt vilka som ska granskas manuellt. AutoReply skickar även tillbaka kalkyler till verkstäder i de fall där viss relevant kalkyldata saknas.

Flexibelt gränssnitt och effektiv kommunikation

AutoReply har ett mycket flexibelt och användarvänligt gränssnitt där försäkringsbolaget enkelt gör de inställningar som passar den egna skadeprocessen.

AutoReply möjliggör även en snabb och effektiv kommunikation med verkstäderna direkt i CABAS via systemintegrationer. Detta förkortar skadeprocessen och bidrar därmed till en ökad kundnöjdhet, både hos försäkringsbolagets och verkstadens kunder.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster för försäkringsbolag? Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar din verksamhet.

Tilläggstjänster och Integrationer

Tilläggstjänster för Försäkringsbolag

Öka servicenivån till försäkringstagarna och minska er administration - upptäck alla tilläggstjänster som gör försäkringsbolaget mer effektivt och ger er nöjdare kunder.

Integrationer för Försäkringsbolag

Slipp dubbelarbete i flera system och manuell överföring av data - läs mer om hur er arbetsvardag blir smidigare med hjälp av integrationer.

Utbildning

Arbetar du på försäkringsbolag och vill lära dig mer om hur AutoReply fungerar? Kontakta oss så hjälper vi dig!

© Copyright 2024 CAB Group