Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

Integrationer för Försäkringsbolag

Gör arbetet i vardagen smidigare med hjälp av integrationer. Nedan hittar du möjliga integrationer som passar Försäkringsbolag. Välkommen att kontakta oss vid frågor och beställning.

Skadesvarsstatus

Med integrationen Skadesvarsstatus (Estimate Reply Status) får försäkringsbolaget information i sitt eget affärssystem om att ett Skadesvar har skickats.

E-faktura

Med E-faktura (E-Invoice) levereras fakturorna i samma digitala format till försäkringsbolaget, oavsett om de skickas från CABAS eller från verkstadens egna affärssystem.

Försäkringsfråga

Försäkringsfråga (Insurance Claim Query) gör att försäkringsbolagen enkelt kan skicka uppgifter om ett fordons försäkringar och anmälda skador när verkstaden behöver det.

Skadesvar

Skadesvar (Estimate Reply) gör att försäkringsbolaget enkelt kan godkänna eller avvisa kalkyler som skickas in av verkstaden.

Sänd kalkyl

Sänd kalkyl (Send Estimate) gör det möjligt för försäkringsbolag att få kalkyler skickade från verkstaden, både via CABAS och via ert egna system.

Uppdatera avtal

Ett försäkringsbolag kan uppdatera verkstadens avtal i CABAS med hjälp av integrationen Save Workshop.

Tilldela ärende

Med integrationen Tilldela ärende (Assign Case) ges försäkringsbolaget möjlighet att tilldela handläggare ärenden i CABAS.

Flytta ärende

Försäkringsbolaget kan flytta det skapade ärendet och kalkylen till en verkstad i CABAS från sitt interna system med Move Estimate.

Kontakta oss

Om du är intresserad av integrationer för föräkringsbolag är du välkommen att kontakta oss. Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig.

© Copyright 2024 CAB Group