Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
CAB
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
$businessArea

CAB Overview

Med CAB Overview kan du snabbt ge dina kunder besked om var i reparationsprocessen deras bil befinner sig. Den smidiga webbaserade lösningen gör det enkelt för fler i din verksamhet att få fram information om ett fordons status utan att logga in i CAB Plan.

Ge kunderna snabba besked

Förbättra din service till kunderna och förenkla administrationen med hjälp av CAB Overview. Tjänsten kopplas till era anläggningar med CAB Plan-licens. Ni kan smidigt söka fram information om fordon och ge kunden snabba besked gällande var i reparationsprocessen deras bil befinner sig.

Med CAB Overview får du:

 • Möjlighet att ge dina kunder svar direkt och skapa en bättre kundupplevelse.
 • Skapa en bättre överblick för fler i din organisation.
 • Möjlighet att se alla era planerade och pågående reparationer i mobil eller valfri enhet.
 • Förutsättning för att ge snabbt besked om när kunden bil är klar för utlämning.
 • Läsa verkstadens kund- och reparationsnoteringar på skadeärendena i CAB Plan.
 • Skapa nya noteringar som kan läsas av verkstaden i CAB Plan

CAB Overview passar för:

 • Verkstadskoncerner med flera anläggningar
 • Verkstadskoncerner med eget callcenter
 • Verkstäder där försäljning- eller serviceavdelning vill kunna se bokningar eller besvara kunder
 • Verkstäder som önskar komma åt CAB Plans flödesvisning utan att behöva logga in på klienten

Pris och beställ


Overview

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

1 990 SEK

Transaktionskostnad*

1,00 SEK

*Transaktionskostnaden gäller per CAB Plan-boking. Ärenden som endast avser skadebesiktningsbokningar är kostnadsfria i tjänsten.

Fler tilläggstjänster

CAB Plan KPI Portal

I KPI-portalen finns en mängd olika nyckeltal för uppföljning av er verksamhet, som hjälper er att nå uppsatta mål.

CAB Plan Avvikelsehantering

Intresserad av att optimera reparationsprocessen? CAB Plan Avvikelsehantering sammanställer alla avvikelser som rapporteras in i CAB Plan, såval externa som interna.

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

© Copyright 2022 CAB Group