$businessArea

CAB Plan Avvikelsehantering

 För att bli så effektiv som möjligt gäller det att ha koll på de störningar som uppstår i reparationsprocessen. Tjänsten sammanställer alla era avvikelser som rapporterats i CAB Plan.

Skapa överblick av era avbrott, omarbeten, rundgångar och externa avvikelser såsom kundreklamationer. Underlaget kan sedan användas som beslutsstöd för nödvändiga processförändringar. CAB Plan Avvikelsehantering passar både enskilda verkstäder och koncerner.

Kombinera tjänsterna

Används med fördel tillsammans med CAB Plan KPI Portal där nyckeltalen kan verifiera att gjorda förbättringar, utifrån registrerade avvikelser i CAB Plan, fått avsedd effekt.

Läs mer om CAB Plan KPI Portal


Pris och beställ


CAB Plan Avvikelsehantering

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad

5 835 SEK


Storkundsrabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verkstad #1

0%

5 835 SEK

Verkstad #2-3

20%

4 668 SEK

Verkstad #4-6

30%

4 084 SEK

Verkstad #7-9

40%

3 501 SEK

Verkstad #10-

50%

2 918 SEK

Rabatten gäller för CAB Plan KPI Portal och CAB Plan Avvikelsehantering var för sig. En licens gäller för en juridisk person (ett organisationsnummer) och per geografisk anläggning. Storkundsrabatt erhålls om det under ett organisationsnummer finns flera anläggningar.

Fler tilläggstjänster

CAB Plan KPI Portal

I KPI-portalen finns en mängd olika nyckeltal för uppföljning av er verksamhet, som hjälper er att nå uppsatta mål.

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.