Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
$businessArea

CAB Plan

Full koll genom hela reparationsprocessen, ett jämnare arbetsflöde och minskad administration. CAB Plan är en kraftfull och smart digital plattform som tar din skadeverkstad till nästa nivå.

Boka och planera skadereparationer automatiskt eller manuellt

Koppla rätt kompetens till rätt jobb

SMS-påminnelser till dina kunder

Stämpla enkelt start och klar på dina arbetsmoment

Låt kunden följa med i skadereparationen

Det här är CAB Plan

CAB Plan är ett sömlöst och helt digitaliserat planeringssystem som tar ett helhetsgrepp på reparationsprocessen. Verktyget består av en mängd funktioner som är utvecklade för att öka produktiviteten genom att optimera flödet och göra arbetet smidigare. I en och samma applikation får du de verktyg du behöver för bokning, planering och kommunikation.

Resultatet blir bättre effektivitet, en ökad lönsamhet och – inte minst – nöjdare kunder.

Flera fördelar med CAB Plan

 • Boka och planera reparationer
  Ärenden och moment fördelas – per automatik eller manuellt – på team eller på den tekniker som är mest lämpad för jobbet.
 • Kundkommunikation
  Sms-notiser skickas manuellt eller automatiskt ut till kunderna för att hålla dem informerade om tider för lämning och hämtning av fordon.
 • Mobillösning för tidrapportering
  Enkelt gränssnitt där teknikerna registrerar jobben, tar foton på skadan och lämnar meddelanden i sin mobila enhet.
 • Visuellt processflöde
  Status i realtid från varje fordon i arbetsflödet. Störningar och avvikelser från ursprunglig planering synliggörs genom färgkoder och markeringar.
 • Papperslös kvalitetssäkring
  Genom att använda checklistor kopplade till varje reparation kan verkstadens personal digitalt godkänna varje arbetssteg och även göra ett slutligt godkännande av hela reparationen.
 • Reparationsstatus online
  Dina kunder kan enkelt följa sin skadereparation via mobiltelefon eller surfplatta. Detta minskar antalet inkommande samtal till verkstaden och du får tid att jobba med rätt saker.
 • Skräddarsys efter dina behov
  CAB Plan är ett flexibelt system som går att anpassa för varje organisation och enskild användare. Det finns också möjlighet för kunder och samarbetspartners att göra bokningar för skadebesiktningar direkt i verkstadens bokningskalender.

 • Integrering med externa system
  Systemet kan integreras med andra system och inkludera externa leverantörer så att du enkelt kan få en överblick över hela skadeflödet.

Det här ingår i CAB Plan

Uppdelad produktionstid

Produktionsperioder skapar möjlighet till en mer förfinad bokning och planering genom att dela upp produktionstiden.

Med Produktionsperioder är det möjligt dela upp den bokningsbara tiden per dag i upp till 16 produktionsperioder. På så sätt kan den totala ledtiden för reparationen kortas ned.

Kommunikation med kunden

Med SMS-funktionen kan skadeverkstaden enkelt kommunicera med sina kunder.

Du väljer själv när du vill skicka en SMS-påminnelse, till exempel när det är dags att lämna bilen för skadebesiktning eller reparation, och när det är dags att hämta bilen efter reparationen.

Påminnelserna kan skickas med automatik utifrån bokningsdatum alternativt manuellt, när du själv önskar. Vid manuellt val kan du ställa in hur många dagar i förväg som påminnelsen ska skickas till kunden.

Reparationsstatus för kunden

Genom Online Repair Status kan dina kunder enkelt följa sin skadereparation via mobiltelefon eller surfplatta.

Kunden får en trygg och tydlig överblick över var i reparationsprocessen fordonet befinner sig. Ni på verkstaden får färre inkommande samtal att besvara och kan istället koncentrera er på att utföra reparationen.

Med tjänsten har verkstaden möjlighet att skicka SMS direkt till kunden. Kunden kan, genom en SMS-länk, enkelt följa reparationsstatusen, få information om planerat klardatum samt se kontaktuppgifter till verkstaden.

Rätt kompetens och utrustning

Med tjänsten Kompetenstyrning kan du koppla ihop rätt person till rätt jobb och utrustning.

I CAB Plan kan du lägga upp verktyg och utrustning, såsom exempelvis riktbänkar och AC-utrustning för att sedan, genom Kompetensstyrning, koppla redskapen till en eller flera anställda med rätt kompetens.

Du kan också koppla specialistkunskap om en viss fordonstyp till en viss tekniker. Planeras moment ut på tekniker som saknar nödvändig kompetens får du en varning. Det minskar därmed risken för kvalitetsbrister i reparationsprocessen samt dubbelbokning av verktygsresurser.

Stämpla av- och på dina arbetsmoment

Repair, tidigare CAB Plan Time Tracker, är en modern och uppdaterad webbaserad applikation för stämpling av jobb och information om reparationer.

Med Repair kan du snabbt och enkelt stämpla på och av dina planerade moment - direkt i webben. För ännu bättre koll på jobbet du faktiskt gör kan du också skriva noteringar och ta bilder.

I nya Repair får du dessutom:

 • Ett enklare och tydligare gränssnitt med färre klick för att hitta information och nyttja funktioner.
 • Bättre och enklare bildhantering.
 • Snabbare uppdatering av funktioner och utseende.
 • Mer funktionalitet såsom hantering av checklistor.

Appen kräver internetanslutning och är kompatibel med webbläsarna Edge, Safari och Chrome.

Tilläggstjänster

CAB Damage Inspection Booking

Genom CAB Damage Inspection Booking kan bilägaren själv boka en tid för skadebesiktning. Och när bokningen är gjord registreras den direkt i CAB Plan.

CAB Overview

En webbaserad lösning som gör det enkelt för fler i din verksamhet att få fram information om ett fordons status utan att logga in i CAB Plan.

CAB Plan KPI Portal

I KPI-portalen finns en mängd olika nyckeltal för uppföljning av er verksamhet, som hjälper er att nå uppsatta mål.

CAB Plan Deviation Handling

Intresserad av att optimera reparationsprocessen? Avvikelsehantering till CAB Plan sammanställer alla avvikelser som rapporteras in i CAB Plan, såväl externa som interna.

Integrationer

Minska administrationen och öka servicen till dina kunder genom integrationer.

Data Export

Behöver du mer information för uppföljning av verksamheten? Med hjälp av dataexport hämtas all data ut från systemen så att ni kan skapa egna analyser och statistik på det sätt som passar er.

Prislista och beställ


CAB Plan

Årslicens

Din Kostnad

Årlig licenskostnad CAB Plan

6 688 SEK


Bokning av skadebesiktning

Transaktion

Din Kostnad

Intern bokning, per skada

0 SEK

Extern bokning, per skada

15,05 SEK


Bokning av reparation

Transaktion

Din Kostnad

Kombiverkstad (verkstad med både plåt och lack)

40,62 SEK

Plåtverkstad (verkstad med enbart plåt)

32,49 SEK

Lackverkstad (verkstad med enbart lack)

20,07 SEK

Extern bokning från annan verkstad

20,07 SEK


Övriga tjänster

Transaktion

Din Kostnad

SMS-påminnelse (per SMS) 1-500 st

0 SEK

SMS-påminnelse (per SMS) 501- st

1,12 SEK

Transaktionspriser (med volymbaserad rabatt)

Priset (SEK/bokning) förändras enligt rabattrappan beroende på antal bokningar under året. Rabatten nollställs vid årsskifte.

Antal bokningar:KombiverkstadPlåtverkstadLackverkstad
1-100040,62 SEK32,49 SEK20,07 SEK
1001-200032,49 SEK25,99 SEK20,07 SEK
2001-300024,84 SEK19,50 SEK20,07 SEK
3001-19,50 SEK19,50 SEK20,07 SEK

 


Villkor för prissättning och kostnader CAB Plan

 • Som skadebokning räknas varje ärende som faktiskt bokas.
 • För skadebokning utan kopplad CABAS-kalkyl utgår samma kostnad som för ärenden med kopplad CABAS-kalkyl.
 • Avbokning reducerar inte kostnaden.
 • Skadebokning med flera kopplade kalkyler räknas som motsvarande antal skadebokningar.
 • Externa bokningar från annan verkstad räknas inte med i volymrabatten.
 • Beställd licens måste motsvara de tjänster verkstaden tillhandahåller.
 • I de fall verkstadens tjänsteerbjudande förändras eller omfattar tjänster som inte stämmer överens med licensen förbehåller sig CAB att ändra till matchande licens.
 • Transaktionsavgift vid bokning hos service-/mekverkstad genereras i enlighet med transaktionskostnad för verkstadens CAB Plan-licens.
 • Om verkstaden saknar licens sedan tidigare och endast ska ha CAB Plan på service/mek ska verkstaden ha licensen CAB Plan Plåtverkstad.

Priserna indexjusteras i enlighet med CABs avtalsvillkor. Priser exkl. moms och gäller för kalenderåret 2024.

Utbildningar

Upptäck alla finesser med CAB Plan och lär dig att använda systemet på rätt sätt.

CAB Plan Grundutbildning

Arbetar du med planering eller administration i er skadeprocess? Lär dig använda CAB Plan på rätt sätt med CAB Plan Grundutbildning.

CAB Plan Webinar

Fyll på kunskaperna och få full koll på alla finesser i CAB Plan genom att gå en av våra lärarledda utbildningar online - snabbt, enkelt och effektivt.

© Copyright 2024 CAB Group