Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Optimerad
kunskap

Kuralink

Kuralink erbjuder en bokning- och kommunikationsplattform inom privat hälso- och sjukvård.

Vårdgivare och vårdbeställare som försäkringsbolag, företagshälsor och nätverkspartner använder
vår plattform för bokningar och beställning av hälso- och sjukvårdsärenden.

Optimerad kunskap sedan 2005

Med över 15 års erfarenhet i branschen vet vi allt om hur man skapar förutsättningar för ett bra samarbete mellan olika parter inom områdena vård och hälsa.
Rätt information, till rätt mottagare i rätt tid – samtidigt som patientsäkerheten är högsta tänkbara.
Kuralinks plattform främjar kommunikation, samarbete och kunskapsöverföring av skadehantering i den privata vårdsektorn.
Genom ett tätt samarbete med både leverantörer och beställare av vård utvecklas plattformen kontinuerligt framåt med våra kunder som bästa kvalitetssäkring.
Våra smarta kopplingar och automatiserade processer frigör tid och skapar mervärde.

Våra målgrupper

Vår produkt för digital vård - BDC Care - riktar sig mot vårdgivare och vårdbeställare.

BDC Care riktar sig mot vårdgivare och vårdbeställare som önskar digitalisera mottagningen för konsultation,och digital vård.
Tjänsten erbjuder en trygg, intuitiv och säker teknik.
BDC Care har direkt integration till Kuralink för smidig behandling av patienter. BDC Care kan även användas helt fristående.

Med direkt integration till Kuralink och tjänsten Webbtidbok är BDC Care ett utmärkt verktyg att nyttja för sömlösa flöden oavsett var efterfrågan av digital vård börjar »

Våra kunder

Nyheter


 • Nyhet
  Det nationella vårdsöksystemet CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet.

  ”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

 • Blogg
  Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför Kuralink har sedan 2005 agerat som en plattform för förmedling av vård till försäkringstagare mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare.
  Vi är sprungna ur ett behov; att kapa manuella led för bokning av vård. Detta behov finns i fler sektorer – däribland företagshälsa. I detta blogginlägg kommer vi att utforska området närmre för att ge en inblick i vad Kuralink som plattform kan bidra med inom förmedling av tjänster kopplat till företagshälsa.

 • Nyhet
  CAB Healthcare är certifierade enligt ISO27001 Sedan i maj är CAB Healthcare AB certifierade enligt ISO27001 (Informationssäkerhet). Att skydda vår och våra kunders information har högsta prioritet när vi utvecklar systemlösningar.

Kontakt

Supportens Öppettider: Måndag - Fredag 8.00-16.30

OBS! Som privatperson bör du kontakta din behandlande klinik om du har frågor och funderingar!


E-post:

info@kuralink.se

Telefon:

031 31346 60

Adress:

Kämpegatan 8, 411 04 Göteborg

© Copyright 2024 CAB Group