Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Vår grundare;
Patrik Johansson

I början av 2000-talet samarbetade Patrik Johansson tätt med en klinik i Göteborg i syfte att testa ett nytt hjälpmedel för hörselskadade. Hans entreprenöriella mindeset snappade upp andra problem och behov under den här peridoden. Han noterade att kliniken i sin kommunikation med vårdbeställare passerade flera manuella led som telefonsamtal, fax, brev och långa väntetider för att genomföra något så enkelt som en bokning för vård.

Där och då ställde han sig frågan om inte dessa led kunde kortas med digital teknik i syfte att spara tid?
Patrik började undersöka problemet och snart hade han kartlagt var digital teknik kunde skapa värde. Pattformen, som snart skulle få namnet Boka Doktorn, började ta form. Nu skulle skissen omvandlas till verklighet med hjälp av kod!
Patrik gav uppdraget till en utvecklare att börja koda ett enkelt bokningssystem där vårdbeställare kunde logga in för att boka tid åt de vårdsökande hos vårdgivaren. Boka Doktorn såg sina första dagar och resten är historia!

© Copyright 2024 CAB Group