Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Made in Gothenburg

Från Boka Doktorn till
CAB Healthcare AB och Kuralink.

Kuralink är idag Sveriges ledande plattform för bokning och komplett skadeärendehantering inom den privata vårdsektorn.
De senaste åren har plattformen dessutom används av verksamheter inom företagshälsa!
Här får du reda på hur vi tog oss från att vara en startup på 2 personer med fokus på att digitalisera manuell administration till att idag erbjuda en komplett skadehanteringsplattform med smarta och automatiserade processer.

Trevlig läsning!

2005. Vår grundare; Patrik Johansson

I början av 2000-talet samarbetade Patrik Johansson tätt med en klinik i Göteborg i syfte att testa ett nytt hjälpmedel för hörselskadade. Hans entreprenöriella mindeset snappade upp andra problem och behov under den här peridoden. Han noterade att kliniken i sin kommunikation med vårdbeställare passerade flera manuella led som telefonsamtal, fax, brev och långa väntetider för att genomföra något så enkelt som en bokning för vård.

Där och då ställde han sig frågan om inte dessa led kunde kortas med digital teknik i syfte att spara tid?
Patrik började undersöka problemet och snart hade han kartlagt var digital teknik kunde skapa värde. Pattformen, som snart skulle få namnet Boka Doktorn, började ta form. Nu skulle skissen omvandlas till verklighet med hjälp av kod!
Patrik gav uppdraget till en utvecklare att börja koda ett enkelt bokningssystem där vårdbeställare kunde logga in för att boka tid åt de vårdsökande hos vårdgivaren. Boka Doktorn såg sina första dagar och resten är historia!

Boka Doktorn

Från vänster; Patrik Johansson, Marisa Sales, Andreas Nilsson och Oscar Hallberg. Fotot är taget i Göteborg 2010 på Vasagatan där Boka Doktorn hade sitt första kontor.

2006 - 2015. Boka Doktorn växer med personal och funktionalitet

Chalmeristen Oscar Hallbeg, då 25 år, såg en annons i tidningen 2006 där en startup sökte hjälp med utveckling. Han såg en möjlighet att arbeta extra under sina studier och kontaktade Patrik Johansson.

Oscar vidareutvecklade plattformen och byggde en bra grund för att lägga till ny funktionalitet som kunde erbjuda mer än ett bokningssystem.
De båda visste inte då att plattformen en dag skulle bli Sveriges ledande plattform inom hantering av ärenden från privat sjukvårdsförsäkring.

Snart växte bolaget till ett team på 5 personer, var och en med tydliga mål och uppdrag. Att skapa ett verkligt värde för kunderna genom att korta ned flera manuella led i administrationen av bokningar och dokumenthanteringar.


2016 - 2021. Powered by CAB

Vårt moderbolag CAB Group fick upp ögonen för Boka Doktorn då de erbjöd samma tekniska lösningar för fordonsbranschen som Boka Doktorn gör för privat sjukvårdsförsäkring.
År 2016 förvärvades Boka Doktorn av CAB Group vilket gav oss utrymme att fortsätta växa och agera som ett dotterbolag, idag med ett nytt bolagsnamn; CAB Healthcare AB med varumärket Kuralink Powered by CAB!

Tankar om att byta namn på plattformen börjar gro redan år 2015.
För oss och våra kunder är det självklart att plattformen erbjuder mycket mer än att boka en doktor som namnet kan associeras till.
Med det är först år 2019 som idérna började sammansättas till en plan då en koncerngemensam varumärkesresa inleddes.

Vi arbetade fram en ny logotype som ersätter Boka Doktorn med Kuralink. Ett namn som speglar vårt nordiska arv och den nytta vi strävar efter att tillhandhålla via vår produkt.
Vi är stolta över att presentera Kuralink.

© Copyright 2024 CAB Group