Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Text

Säker digital vård

BDC Care säkerställer att data som skickas mellan servrar är krypterad och förblir privat.
Det innebär att:

- Autentisiering är ett krav för att bekräfta identitet
- Krypetering av kommunikationen för att hindra obehöriga att ta del av information
- GDPR och PDL reglerar datalagringen
- BDC Care är CE-märkt som en medicinsk tekninsk godkänd produkt

Olika verksamheter har olika behov. Därför finns det flera autentisieringsmetoder för vårdgivare. Dessa är:

- BankID
- SITHS
- Engångskod via SMS

Patienten autentisierar sig via BankId eller engångskod via SMS i de fall vårdgivaren bestämmer det.

BDC Care har direkt integration med Kuralink som är en trygg och säker plattform i enlighet med GDPR och PDL.

© Copyright 2024 CAB Group