Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

SGX - Journalsystem
integration mot Kuralink

Integrationen mellan SGX - Journalsystem och Kuralink är enligt Single Sign On metoden. Det innebär att du som inloggad i journalsystemet enkelt kan se - och arbeta med - dina ärenden i Kuralink.

Integrationen innefattar även synkronisering av Kuralinks och journalsystemets kalendrar. Era lediga tider i Kuralink styrs från tidsschemat i journalsystemet. Alla ändringar av lediga tider kommer således automatiskt att synkroniseras från journalsystemet till Kuralink. De bokningar som görs i Kuralink kommer i sin tur automatiskt att överföras och synas i SGX-journalsystem med tillhörande information som innefattar namn på patienten och skadenummer vilket syns på bokningen i journalsystemets tidbok. Det är vad vi kallar för sömlös integration!

Det tillkommer en kostnad för integration, du hittar prislistan här »

© Copyright 2024 CAB Group