Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

QAM Faktureringstjänst

Vår faktureringstjänst är en av de mest efterfrågade tilläggstjänsterna av såväl försäkringsbolag som vårdgivare. Totalt är det över 10 vårdbeställare i plattformen som idag väljer att ta emot digitala fakturor via Kuralink.
Under det senaste året har allt fler kliniker kopplat på sig till faktureringstjänsten – QAM. Dessa kliniker fakturerar tillsammans mer än 50 procent av besöken direkt i Kuralink!

Med QAM effektiviseras de administrativa arbetet för alla parter!

Fördelarna för försäkringsbolag med att ta emot fakturor via Kuralink är framför allt att alla uppgifter hämtas direkt från plattformen; vårdgivarens priser utifrån inlagda prislistor, artiklar, besökstid, försäkring och resurs registreas i ett automatiserat flöde.
Fördelarna för vårdgivare är minskat administrativt arbete där kvalitetsäkrade fakturor genereras på 30 sekunder tack vare våra smarta kopplingar.

Ekonomiska fördelar!

  • Snabb leverans av fakturor till försäkringsbolaget med snabbare inbetalning som resultat.
  • Full kontroll på var fakturor befinner sig i leveransen. Om det uppstår störningar syns detta omgående med tydliga meddelanden.
  • Fullständiga rapporter i Power BI för verksamhetsplanering.

Minskad administration.

  • Det tar cirka 30 sekunder att generera ett fakturaunderlag och skicka iväg en faktura.
  • Det går att integrera processen med sitt ekonomisystem, för smidigare bokföring.
  • Ni behöver inte bifoga andra filer eller bilagor med fakturorna (journalanteckningar, patientblanketter m.m.) Kuralink ansvarar för leveransen och säkerställer att formatet är det önskade för bolaget.

Förarbete

Vi tar fram listor som innehåller alla behandlingar som er verksamhet erbjuder. Inledningsvis är det denna lista som ni kompletterar genom att fylla på med priser för varje behandling/åtgärd. Er kontaktperson på Kuralink hjälper till med uppsättning av prislistorna som enkelt kan kompletteras vid behov.

Integration

I nästa steg behöver vi integrera ert ekonomisystem med Kuralink vilket görs enkelt via ett API. API kan beskrivas som en digital nyckel som öppnar en kommunikationsväg mellan Kuralink och ekonomisystemet. Den plockar ni fram från ert ekonomisystem och överlämnar till oss. Vi har även faktureringsalternativ för er som inte önskar integration.

Generera fakturaunderlag

Era vårdåtgärder är redan matchade med priser vilket automatiskt genererar ett komplett fakturaunderlag efter avslutad behandling. Fakturaunderlaget överförs till ert ekonomisystem och hamnar i försäkringsbolagets inkorg i Kuralink. Har ni dessutom utfört flera vårdåtgärder kan dessa läggas till i underlaget.

Ett urval av de ekonomisystem vi har integration mot:

Välkommen att boka en kostnadsfri presentation av våra faktureringstjänster.

Kontakt

Supportens Öppettider: Måndag - Fredag 8.00-16.30

OBS! Som privatperson bör du kontakta din behandlande klinik om du har frågor och funderingar!


E-post:

info@cabhealthcare.se

Telefon:

031 31346 60

Adress:

Torsgatan 5b, 411 04 Göteborg

© Copyright 2024 CAB Group