Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Kuralink för vårdgivare

Kuralink används av både större och mindre verksamheter för behandling av patienter i samarbete med vårdbeställare från;Försäkringsbolag

Företagshälsor

Övriga beställareKuralink effektiviserar samarbeten med vårdbeställare

Som vårdgivare abonnerar ni på plattformen där er verksamhet samt de behandlingar och tjänster som ni erbjuder blir sökbara och
synliga för bokning av ansluta vårdbeställare så som försäkringsbolag.
Plattformen främjar samarbeten där all hantering av kommunikation och dokumentation sker digitalt - från bokning till färdigbehandlad patient.
Allt som sker i Kuralink är transparent för att ni skall ha full översikt på såväl beställarinformation och patientinformation
för att arbeta friktionsfritt och få mer tid till att vårda.Kuralink som verktyg för vården

Låt oss prata om säkerheten först innan vi beskriver fördelarna med Kuralink och vilket värde de tillför olika typer av verksamheter.
Kuralink är ett säkert verktyg där all kommunikation krypteras och hanteras i enlighet med GDPR och PDL.
För att få åtkomst till plattformen krävs autentisering via Bank-ID och/eller HSA-ID kort för vårdgivare

Ett verktyg
för att bredda ert erbjudande mot vårdbeställare.

Associerad samarbetspartner
till Sveriges Företagshälsor.


Effektiv kommunikation med vårdbeställare direkt i plattformen.


Användarvänligt

Kuralink består av ett intuitivt webbgränssnitt där man kan konfigurera sina erbjudanden inom hälsa och sjukvård. Journaler, remisser, behandlingsplaner, operationsförfrågningar och digital faktura kan enkelt skickas i kommunikationsflödet.

Skalbar

Gränssnittet är flexibelt vilket ger er möjlighet att använda alla funktioner och tjänster som plattformen har att erbjuda eller bara fokusera på de funktioner som ni behöver. Det är era verksamhetsbehov som styr valet av funktionalitet samt abonnemang.

Verksamhetsplanering

Via plattformen får ni tillgång till värdefull data för uppföljning av aktiviteter kring bokningar samt intäkter. På så sätt kan ni förutspå trender som blir ett kraftfullt verktyg i er verksmahetsplanering och nöjd kundundersökning.

En komplett plattform med all information på ett och samma ställe - det är optimerad kunskap!

Vad menar vi med "allt på ett och samma ställe"?

Vårdbeställare så som försäkringsbolag skapar en bokning med ett tillhörande skadeärende i Kuralink. Skadeärendet innehåller patientinformation, specificering av symtom och i vissa fall bifogade filer.
Patienten får automatiskt bokningsinformation med tillgång till kundportalen där de kan administrera sin bokning vid behov.

Det är i samma ärende ni kommunicerar kring patienten med vårdbeställaren och lägger till behandling med fakturering som sista steg.
I praktiken innebär det att man inte behöver arbeta med flera fönster uppe. Vidare har ni tillgång till statistik rörande all er aktivitet i Kuralink.

Har vi väckt din nyfikenhet?

Nedan kan du läsa mer om Kuralinks många funktioner samt hur de samspelar med varandra.Kuralink för olika typer av patientflöden

Försäkringsbolag

Försäkringsbolag använder Kuralink för att hitta och boka vård åt sina försäkringstagare. Som ansluten vårdgivare i Kuralink kan ni därmed behandla patienter med privat sjukvårdsförsäkring. Ni väljer vilka försäkringsbolag ni vill samarbeta med, där Kuralink stödjer er administration hela vägen från mottaget ärende, till avslutad behandling, fakturering och uppföljning

Samarbete med andra vårdgivare

Har ni idag ett underleverantörsnätverk, eller är del av ett sådant för samarbete kring vård av patienten? I Kuralink kan ni boka/remittera vidare patient till andra Kuralink-anslutna vårdgivare ni samarbetar med för full översikt på vidarebehandlingar

Företagshälsovård

Är ni en vårdgivare som erbjuder tjänster kopplat till företagshälsa, så som hälsoundersökningar och medicinska kontroller? Kuralinks plattform används idag för hantering av ärenden kopplat till företagshälsa där ni som vårdgivare samarbetar med beställare av dessa tjänster i form av andra företagshälsor eller direkt av enskilda företag.

Vi vet att olika verksamheter har olika behov.

En modell passar inte alla!
Kuralink är utvecklad för att enkelt implementeras för såväl mindre som den större verksamheten.
Vid anslutning väljer ni själva vilka funktioner ni vill använda, och i vilken omfattning.
Här kan ni läsa om vilka funktioner som ingår vid anslutning och vilka tilläggstjänster/produkter som erbjuds för er att växa med.
Vill ni veta mer om pris samt rutiner för anslutning kan ni läsa mer om det här.

Synlighet gentemot vårdbeställare

Vid anslutning till Kuralink får ni tillgång till ert konto för uppsättning med klinikspecifik information.

Ni anpassar ert konto med information som exponeras för våra anslutna vårdbeställare.

Specifik information riktad mot patienterna hamnar i kundportalen (adress, betalningsalternativ, kontaktuppgifter, övrig information).

Information till patienten

När en bokning genomförs får patienterna automatiserade notifieringar som innehåller en länk vilket ger dem tillgång till ett separat gränssnitt; kundportalen.

I kundportalen kommer patienten åt bokningsinformation där de kan administrera sina tider genom att boka, avboka eller flytta besök.

Alla ändringar som genomförs av patienten registreras på skadeärende under historik.

Inkomna beställningar av vård och rehabilitering

Bokningar av era behandlingar och tjänster inkommer tillsammans med ett skadeärende på erat Kuralinkkonto.

Vårbeställare kan göra direktbokningar och/eller tilldela en så kallad besöksbiljett (en form av "öppen" bokning där ni som vårdgivare tilldelar bokningen till lämplig behandlande resurs).

I skadeärendet registreras de behandlingar ni utför på patienten med möjlighet att skicka digital faktura direkt via tilläggstjänsten QAM, kvalitetssäkrade fakturor.

Administrera bokningar

I Kuralink finns bokningssystem för direktbokning av patienter med sjukvårdsförsäkring.

Har man integration mot sitt journalsystem så överförs era lediga tider från journalsystemet till Kuralink automatiskt. Du kan läsa mer om integrationer här.

Automatiserade notifieringar

Ni missar aldrig viktig information tack vare våra automatiserade e-post och SMS* notifieringar.

Notifieringarna skickas till:

 • Vårdgivare (valbart).
 • Verksamhetens inkorg.
 • Patient i form av e-post och SMS (bokning av tid, avbokning/flytt av tid).
 • Vårdbeställare (försäkringsbolag, företagshälsor, andra vårdgivare).

Notifieringarna triggas när nya ärenden inkommer samt när ny information tillkommer i ett befintligt skadeärende.

Datarapporter

I Kuralink kan man ta fram utförliga statistikrapporter. Dessa skapar värde i planeringen av eran verksamhet.

Ni får tillgång till:

 • Standardrapport för genomförda besök och erbjudna tider.
 • Aktivitetslog på kontot där händelser registreras.

För mer deteljerade rapporter kan ni beställa tilläggstjänsten Business Intelligence Rapporter.

Tidbok online för privata patienter

Vår tjänst Webbtidbok riktas till vårdgivare som önskar erbjuda privata patienter (alla patienter utanför försäkringsflödet) en tidbok online.

Webbtidboken har direkt integration till Kuralink, vilket innebär att patienterna får åtkomst till era lediga Kuralink-tider och kan genomföra en bokning på egen hand via er hemsida.

När patienten bokar tid behöver de fylla i sina personuppgifter och beskriva sina symtom. Bokningen inkommer till ert konto i Kuralink.

*Webbtidboken ingår som del av vår videotjänst, BDC Care.

Verksamhetsspecifika statistikrapporter

Genom Business Intelligence (BI) rapporter får ni ett kraftfullt dataverktyg för att se och förutspå trender och arbeta mer effektivt med verksamhetsplanering.

Allt som sker i Kuralink går att få ut värdefull statistik på; vilka eventuella säsongsvariationer förekommer, hur många behandlingar sker vid en viss diagnos med mera.
Rapportverktyget samlar även information från nöjd kundundersökningen vilket möjliggör kvalitativ uppföljning i realtid.

Integration mot andra system

Kuralink är heltäckande för hantering av skadeärenden. Om man önskar integration mot befintliga system sker detta enkelt geneom förfrågan.

Integration möjliggör överföring av information mellan Kuralink och journalsystem eller ekonomisystem för att ytterligare effektivisera arbetsprocesser.

Här kan du läsa mer om integrationer och vilka system vi har integration mot idag »

Digital vård

BDC Care är en separat produkt som kan användas för digital vård av alla era patinter.

Läs mer om BDC Care och hur enkelt ni kan digitalisera er mottagning »

Kommunikation i skadeärendet

Via denna funktion kan vårdgivare utöka kommunikationen i skadeärendet genom att:

 • Ladda upp dokument och filer.
 • Kommunicera direkt med vårdbeställare i skadeärendet via meddelanden.
 • Skicka remisser och offertförfrågningar gällande behandlingar och operation.

Digital fakturering

Vi erbjuder fakturering via Kuralink. Vår Quality Assurance Module går att använda på tre olika sätt beroende på era behov.

Här kan du läsa mer om QAM - faktureringstjänst »

Komplett journalsystem

SGX-journalsystem vänder sig till privata vårdgivare som är verksamma inom hälsa- och sjukvård.

SGX-journalsystem används av vårdgivare som är landstingsanslutna, jobbar med företagskunder, försäkringsbolag och privatpatienter. SGX-journalystem har integration till Kuralink.

Utöver journalföring så erbjuds ett bokningssystem där patienten kan ges möjlighet att boka tider.
Här kan du läsa mer om SGX-journalystem och beställa en demomiljö » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Automatiserad utskick av nöjd kundundersökning

Nöjd Kundundersökning är en patientundersökning som skickas ut på uppdrag från vårdgivare och/eller försäkringsbolag.

Undersökningen har för uppgift att samla in data som kan beskriva upplevelsen hos respektive patient som passerar kedjan från försäkringsbolag till vårdgivare.

Vill ni se hur en sådan enkät ser ut kan ni kontakta oss.

Kuralink utbildningar för vårdgivare

Lär dig hur du får maximal nytta av vår plattform med våra utbilningar.
Boka en utbildning redan vid anslutning för att komma igång snabbare med arbetet i Kuralink.

Grundutbildning

Utbildningen riktar sig mot dem som inte arbetat med Kuralink tidigare.

Fortsättningsutbildning

Utbildningen riktar sig mot dem som har viss vana av att arbeta i plattformen.

Vill du veta mer?

Vi älskar att presentera vår plattform och kommer att kontakta dig inom tre arbetsdagar. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Möt våra kunder

På gång


 • Nyhet CAB Healthcare AB stärker nordisk närvaro genom avtal med Gjensidige i Norge, Sverige och Danmark CAB Healthcare AB och försäkringsbolaget Gjensidige har tecknat ett avtal som innebär att Gjensidige kommer att använda plattformarna Kuralink och DigiCare för förmedling av privata hälso- och sjukvårdsärenden i Danmark och Norge. Gjensidige använder sedan tidigare Kuralink i Sverige.

 • Nyhet CAB Group deltar på Insurance Innovators CAB Group deltar på konferensen Insurance Innovators i Köpenhamn den 18 till 19 mars. Som en av den nordiska försäkringsbranschens största systemleverantörer inom fordons- och fastighetsskador samt hälso- och sjukvårdsärenden kommer CAB Group att finnas där för att diskutera framtida utmaningar och möjligheter.

 • Nyhet Det nationella vårdsöksystemet CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet.

  ”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

© Copyright 2024 CAB Group