Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Välkommen
till vårt nyhetsrum

Nyheter

Här får du som privatperson eller journalist svar på vilka nyheter vi har att dela med oss.
Du hittar pressmeddelanden, bilder, video, samt blogginlägg på en och samma sida. Vi har tagit med datum på samtliga puffar.
En del av puffarna är "old news" för oss men kan vara nyheter för er.
Trevlig läsning!

Nyhet

Det nationella vårdsöksystemet

CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet. ”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

Blogg

Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför

Kuralink har sedan 2005 agerat som en plattform för förmedling av vård till försäkringstagare mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare. Vi är sprungna ur ett behov; att kapa manuella led för bokning av vård. Detta behov finns i fler sektorer – däribland företagshälsa. I detta blogginlägg kommer vi att utforska området närmre för att ge en inblick i vad Kuralink som plattform kan bidra med inom förmedling av tjänster kopplat till företagshälsa.

Blogg

Är digital vård tillgänglig för alla?

”Ökad tillgänglighet” har nästan blivit ett slags slogan när man talar om fördelarna med digitala vårdtjänster. Flera artiklar stödjer påståenden om att nyttjandet av digitala verktyg både kan förbättra kvaliteten och tillgänglighet för patienterna. Man belyser även fördelarna av arbetssättet för sjukvårdspersonalen. Flera av våra kunder redogör för samma fördelar. Samtidigt pratas det mer om ett digitalt utanförskap i Sverige. För dem som inte är integrerade i det digitala lansdskapet ökar inte tekniken tillgängligheten till vård. 

Nyhet

Kuralink är associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

Sedan 2020 är CAB Healthcare associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor. Vad innebär vårt associerade partnerskap med Sveriges Företagshälsor? För att bli en associerad samarbetspartner med Sveriges Företagshälsor bedöms vi som företag erbjuda en produkt eller tjänst som företagshälsor kan använda i sina verksamheter, utan att för den delen vara en konkurrerande verksamhet till dem. Det innebär att Kuralink är kvalitetsstämplad som en produkt för hantering av beställningar av tjänster inom företagshälsa sedan 2019.

Blogg

Vad är digifysisk vård?

Digifysisk vård är ett begrepp som uppstod till följd av att vårdgivare började kombinera fysisk vård med digital vård. Vi tog upp begreppet och definierade det med verkliga exempel redan i januari 2020 på vårt event Digital Vård. Begreppet är dock fortfarande nytt för många. Här resonerade vi lite kring det som har varit och hur vi ser på en framtid där digifysisk vård är ett etablerad arbetssätt inom svensk sjukvård.

#Kunskap

© Copyright 2024 CAB Group