Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng

Vad är digifysisk vård?

Digifysisk vård är ett begrepp som uppstod till följd av att vårdgivare började kombinera fysisk vård med digital vård. Vi tog upp begreppet och definierade det med verkliga exempel redan i januari 2020 på vårt event Digital Vård. Begreppet är dock fortfarande nytt för många. Här resonerade vi lite kring det som har varit och hur vi ser på en framtid där digifysisk vård är ett etablerad arbetssätt inom svensk sjukvård.

Pandemins inverkan på digitalisering.

Redan innan coronapandemin kom till världen fanns stor efterfrågan på digital vård och flera privata aktörer redovisade rapporter där kurvan för genomförda videokonsultationer steg uppåt från år 2017 fram till 2019.
Sedan kom pandemin i början av 2020 och här vet vi att det finns flera faktorer som bidrog till att besöksformen slog rekord. En av dessa var att allt fler vårdgivare degitaliserade sin mottagningar och öppnade upp för att vårda sina patienter på distans. Samtidigt som hela riket ökade sitt internetanvändning och den äldre målgruppen hittade till det digitala landskapet.

Vården utvecklas till digifysisk.

Även om begreppet förknippas som ett resultat av pandemin där patienterna på grund av restrektioner kunde fortsätta vårdas digitalt i kombination med fysiska besök så är inte fallet så. Redan 2019 publicerades en undersökning av statens offentliga utredningar av Socialdepartamentet. Fokus i artikel handlar om tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet. Det uppstod även ett surr kring begreppet 2019 från privata vårdaktörer med huvudbudskapen om att erbjuda digital vård när det går och fysiskt vård när det är ett måste. Idag är brgreppet etablerad.

Hur ser vi som arbetar med Kuralink på framtiden?

  • Digital vård kommer att vara en efterfrågad alternativ av från patienter.
  • Vi tror på att sjukvården kommer att inkludera digital vård som en del i vårdplaneringen.
  • Drop in mottagningarna för digital vård kommer att bli fler.
  • Automatiserade triageringar kommer att hänvisa till digital vård för "1st opinion".
  • Uppföljning av patientresan kommer att förenklas i takt med att jouranlföringen blir smidigare vilket kommer att skapa trygga uppföljningsmöligheter av vårdgivare.


Rekommendationer för er som är nyfikna på digifysiskt arbetssätt.

Om ni vill ni läsa mer om digital vård som arbetssätt rekomenderar vi följande källa:

Jobba digifysiskt är Region Stockholms webbplats med inspiration och stöd för alla chefer och förändringsledare inom vården.
Jobba Digifysiskt » Länk till annan webbplats.

Publicerad av Mina Papraniku

© Copyright 2024 CAB Group