Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
  • Startsida
  • / Nyhetsrum
  • / CAB Healthcare förvärvar Antwork AB och stärker därmed produktportföljen med ett journalsystem.

CAB Healthcare förvärvar Antwork AB och stärker därmed produktportföljen med ett journalsystem.

Bolaget Antwork AB som står bakom det framgångsrika journalsystemet SGX blir i samband med förvärvet ett helägt dotterbolag. Därmed blir CAB Healthcare en aktör som utöver Kuralink levererar journalsystem för den privata hälso- och sjukvårdssektorn.

Om Antwork AB

Bolaget Antwork AB står bakom det framgångsrika journalsystemet SGX som är ett komplett journalsystem med stora anpassnings- och integrationsmöjligheter. SGX fokuserar på privata vårdgivare som har avtal med regionen eller är helt privata. Systemet är anpassat för regionens patienter, företagskunder, försäkringsbolag och privatpatienter. Bolaget grundades av sjukgymnasten Åke Isaksson på 90-talet i syfte att skapa ett journalsystem anpassad för fysioterpeuternas behov i journalföringen av den specifika behandlingen. Det var först år 2016 som Åke överlämnade ansvaret för vidareutveckling av journalsystemet till Patrik Thölin och Ullrika Johansson. Åke Isaksson övergick till att ansvara för support och onboarding av nya kunder.
Från januari 2022 blir Patrik Thölin och Ullrika Johansson del av en ny organisation på CAB Healthcare mot ett gemensamt mål med fokus på kundvärde i utvecklingen av SGX - journalsystem.

SGX - journalsystem

SGX kommer fortsätta att fungera som vanligt med samma kontaktvägar och telefonnummer. Ulrika Johansson och Patrik Thölin kommer att driva SGX vidare.

"SGX s tillväxt har varit mycket god de senaste året och vi har blivit en betydande aktör med en unik position inom branchen. Vårt fokus har alltid varit att tillhandhålla hög expertis i leveransen av ett journalsystem och bästa service till våra kunder. Med kunskapen och kraften från CAB Healthcare kommer vi tillsammans kunna vidareutveckla SGX med fler resurser för att erbjuda våra befintliga och framtida kunder flera förbättringar och nya funktioner under det kommande året”.
Ulrika Johansson, Patrik Thölin, Antwork AB

Drivkrafterna bakom förvärvet

"Vi har sedan en tid tillbaka noterat en efterfrågan gällande journalsystemsfunktionalitet i Kuralink, och då särskilt från mindre vårdgivarverksamheter varför förvärvet känns som ett naturligt steg i våra fokuserade satsningar på ökad kundnytta.
Med en ökad utvecklingstakt av vår kärnprodukt Kuralink och nu även med SGX-journalsystem i vår produktportfölj kan vi erbjuda mjukvarulösningar med funktionalitet för att öka vårdkvalitet och effektivitet hos vårdgivare. SGX - journalsystem gör att vi även kan vidareutveckla vår position till att bli en helhetsleverantör och IT-partner inom privat hälso- och sjukvård.”
Tor Friman VD, CAB Healthcare

Positiv respons på förvärvet

Innan nyheten offentliggjordes har den kommunicerats till våra kunder. Responsen har varit mycket positiv och vi ser framemot vidareutveckling av de båda plattformerna under 2022.

Tor Friman, VD Cab Care AB

För mer information kontakta:

Tor Friman VD ,CAB Healthcare AB.
Mobil: +46 (0)727 13 13 99.
E-post: tor.friman@cabhealthcare.se

© Copyright 2024 CAB Group