Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Våra kunder

Företagshälsa

Kuralink blev ett självklart val för oss då plattformen uppfyller alla krav kring säkerhet

Vi har pratat med personalen på Comveritas Företagshälsa för att få reda på vilket värde Kuralink skapar i deras arbete med företaghälsovård.

Introduktion av Comveritas:

Comveritas är ett rikstäckande företag som arbetar inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. Deras mål är att arbeta proaktivt med sina företagshälsoinsatser. För Comveritas innebär det att fokusera på att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt att identifiera och beskriva sambandet mellan arbetsmiljö, organisation och hälsa. De har varit Boka Doktorn kunder sedan hösten 2019.

När och varför valde ni att ansluta er till Kuralinks plattform?

Kuralink blev ett självklart val för oss då plattformen uppfyller alla krav kring säkerhet, har ett brett nätverk av specialister och erbjuder transparens i allt som sker från att ett ärende skapas till att det avslutas.

Hur arbetar ni i plattformen idag?

Vi skapar ärenden i plattformen. I regel så bokar vi aldrig tider direkt till vårdgivare, istället skickar vi besöksbiljetter så att våra samarbetspartner själva kan tilldela ärendet till rätt resurs baserad på kundens symtom eller en specificerad beställning. Vårdgivarna avgör vilken specialitet som är lämplig för hantering av just det ärendet.

Hur ser de vanligaste uppdragen ut?

Vi arbetar till stor del med bokningar av hälsokontroller där även läkare, sjukgymnaster och psykologer involveras.

Företag kontaktar oss när de önskar hälsofrämjande insatser. Vår dialog med beställarna börjar ofta med cheferna som ger oss uppdragen. Det är även de som måste godkänna den enskilde individens beställning.

Vilka funktioner använder ni mest?

Besöksbiljetter är en viktig funktion för oss eftersom det är ett skadeärende som inte är resurs- eller tidsatt, och meddelandefunktionen är fantastiskt!
Det är smidigt att söka direkt på ärendenummet och få en överblick över allt som hänt. Allting sparas och dokumenteras i ett och samma meddelande. Vi tycker om att man kan bifoga filer i skadeärendet och det kan vi göra antingen via meddelandefunktionen i skadeärendet eller ladda upp filerna i dokumentfliken.

Hur kommer ni i kontakt med vårdgivare?

Vi har våra egna samarbetspartners som erbjuder företagshälsa i Kuralink. Vårt nätverk ökar ständigt så är man vårdgivare i plattformen som erbjuder företagshälsa kan man höra av sig till oss.

Hur ser framtiden ut för Comveritas i plattformen?

Vi vill gärna utöka vårt nätverk särskild på en del mindre orter i Sverige. Vi tycker att det känns tryggt och säkert att växa med Kuralink. Sedan har vi planer på att utöka verksamheten på andra sätt men det hoppas vi kunna berätta mer om i framtiden.

Citat tecken

Personalen på Comveritas Comveritas Företagshälsor AB

© Copyright 2024 CAB Group