Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
Våre produkter
CAB
Meny
Lukk
$businessArea

CAB Plan KPI Portal

Med CAB Plan KPI Portal får du tilgang til flere nøkkeltall for oppfølging som gjør det lettere å nå målene virksomheten din har satt. CAB Plan KPI Portal brukes med fordel sammen med CAB Plan Avvikshåndtering, der nøkkeltallene letter avvikshåndtering.

CAB-plan KPI-portalen inneholder mer enn 30 sammenlignbare nøkkeltall samlet fra data fra CAB Plan og CABAS. Nøkkeltallene gjelder økonomi, prosess og kvalitet, og er en effektiv måte å følge opp og oppnå fastsatte forretningsmål. Nøkkeltallene kan for eksempel omfatte ulike arbeidskostnader, solgt tid, leveringspresisjon eller reparasjonsfristen.

CAB Plan KPI Portal brukes med fordel sammen med CAB Plan Avvikshåndtering, der nøkkeltallene letter styringen av avvikene som kommer inn gjennom CAB Plan.

Les mer om CAB Plan Avvikshåndtering


Pris og bestill


CAB Plan KPI Portal

Årslisens

Din Kostnad

Årlig lisenskostnad

5 367 NOK


Storkunderabatt


Rabatt

Pris/verkstad

Verksted #1

0%

5 367 NOK

Verksted #2-3

20%

4 294 NOK

Verksted #4-6

30%

3 757 NOK

Verksted #7-9

40%

3 220 NOK

Verksted #10-

50%

2 683 NOK

Rabatten gjelder for CAB Plan KPI Portal og CAB Plan Avvikshåndtering hver for seg. En lisens gjelder for en juridisk person (ett organisasjonsnummer) og per geografisk plassering. Storkunderabatt oppnås dersom det er flere fasiliteter under ett og samme organisasjonsnummer.

Flere tilleggstjenester

CAB Damage Inspection Booking

Gjennom CAB Damage Inspection Booking kan bileieren bestille tid for skadeinspeksjon selv. Og når bestillingen er gjort, blir den registrert direkte i CAB-planen.

CAB Plan Deviation Handling

Interessert i å optimalisere reparasjonsprosessen? CAB Plan Deviation Handling samler alle avvik rapportert i CAB Plan, både eksterne og interne.

© Copyright 2024 CAB Group