Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
CAB Group
Meny
Stäng
search
Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda

Om oss

System för att effektivisera processer

CAB Group AB är marknadsledande inom systemstöd och tjänster som gör det enkelt för fordons- och fastighetsbranschen att göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler. Dessutom är vi verksamma inom hälso- och sjukvård genom dotterbolaget CAB Healthcare AB. Gemensamma nämnare för alla våra systemstöd är effektivisering och transparens.

Vår verksamhet finns i hela Norden och i Tyskland. Huvudkontoret ligger i Örebro, där verksamheten en gång startade. Företaget omsätter 350 Mkr och inom koncernen är vi drygt 200 medarbetare.

De produkter och tjänster som vi erbjuder fordons- och fastighetsbranschen effektiviserar hela reparationsprocessen. Basen är den kunskap vi förvärvat genom åren, och som vi förmedlar via våra produkter för att hjälpa våra kunder. De bildar en gemensam kommunikationsplattform för alla aktörer som är inblandade - samtidigt som verktygen är effektiva i själva planeringen av reparationsprocessen. Detta spar både tid och pengar. Optimerad kunskap, helt enkelt.

Vi har 38 000 användare i systemen som finns hos 6 000 företag.

CAB Group AB grundades i mitten av 70-talet och ägs idag av försäkringsbolagen If, Folksam, Länsförsäkringar och Trygg Hansa.

Fordon

Vi erbjuder system och tjänster som gör det enkelt för fordonstillverkare, fordonsverkstäder och försäkringsbolag att snabbt göra tillförlitliga och rättvisande reparationskalkyler.

Fastighet

Vi levererar ett system där fastighetsbolag, försäkringsbolag och entreprenörer samarbetar i uppdrag som rör ROT och reparation i fastigheter, på ett effektivt, transparent och lönsamt sätt.

Hälsa & sjukvård

Via dotterbolaget Boka Doktorn erbjuder vi en lösning som möjligör delning av känslig information mellan försäkringsbolag, callcenter och deras anslutna vårdgivare, samt patienter.

© Copyright 2022 CAB Group