Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Suomi
 • Finlandssvenska
 • Dansk
 • Deutsch
 • Íslensk
 • Eesti keel
 • Latviešu valoda
 • Lietuvių
CAB
Meny
Stäng
Knowledge,
optimized.
$businessArea

Tiderna i CABAS

CABAS databas är full av reparationstider, både för personbilar och tunga fordon. Tiderna baseras på tidsstudier från verkliga skadereparationer och noggrant utförda analyser av fordon. Här kan du lära dig mer om tiderna i CABAS och hur vi jobbar med att föra in nya fordnonsmodeller i systemet.

Så analyserar vi nya fordon

I en verkstad i centrala Örebro analyserar vi konstruktionen på nya fordonsmodeller som lanseras på den nordiska marknaden. Följ med och se hur det går till när en ny modell på marknaden hamnar i CABAS.

Följ med på en tidsstudie

Hur går det egentligen till när CAB tidsstuderar på skadeverkstäder? Vi följde med vår tidstudietekniker Mikael Grundberg när han studerade en riktning av en bakskärm på en skadeverkstad i Stockholm.

Skadeverkstädernas vardag avgör tiderna

Ända sedan 1970-talet har vi samlat kunskap om reparationsprocessen genom att studera mängder av verkliga skadereparationer. All denna kunskap har vi samlat i CABAS, ett transparent och tydligt kalkylsystem för reparationer av fordonsskador.

Hela reparationsförloppet studeras

CAB genomför löpande tidsstudier på skadeverkstäder. Metod, åtgärd, verktyg och tider studeras för varje arbetsmoment. Till och med tiderna
för att hämta reservdelar, läsa instruktioner och iordningsställa verktyg observeras. Sedan analyseras all insamlad data och blir till tider i tidsstandarden MYSBY. Det är hjärtat i beräkningen av tidsåtgången för reparationen, tillsammans med tider för lack-, glas- och plastreparationer.

Analys av fordons konstruktion

Genom att analysera nya fordon på marknaden bygger vi upp en databas där bilens konstruktion registreras på skruv- och mutternivå. Databasen uppdateras kontinuerligt. Vi beräknar även lackytor på alla reservdelar som kan behöva lackeras i samband med en reparation.

Unik databas ger tydliga överenskommelser

Våra tidsstandarder tillsammans med kontinuerlig analys av nya fordonsmodellers konstruktion och reservdelar gör vår databas helt unik och skapar förutsättningar för en tydlig och transparent överenskommelse mellan skadeverkstäder och försäkringsbolag när en fordonsskada ska regleras.

Samarbete för svensk skadekalkylering

Samverkansgruppen är ett samarbetsforum på den svenska marknaden med representanter från motor– och försäkringsbranschen och oss
på CAB. Här prioriteras behov och önskemål om uppdatering av reparationstider. Som användare kan du följa samverkansgruppens arbete genom protokoll och presentationsmaterial som finns tillgängligt i CABAS.

Lär dig mer om tiderna i CABAS

Se gärna filmerna om tiderna i CABAS för att lära dig mer om hur det fungerar. Har du ytterligare frågor om tiderna i CABAS är du välkommen att kontakta oss.

Vem bestämmer tiderna i CABAS?

Vilka tider finns i CABAS?

 

© Copyright 2024 CAB Group