Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
Lukk
Optimerad
kunskap

Kuralink for forsikringsselskaper

Kuralink, tidligere kjent som Boka Doktorn, er en etablert plattform som brukes av både større og mindre virksomheter. Kuralink tilbyr forsikringsselskaper en unik landsdekkende søkemotor, i et privat helsenettverk. Via Kuralink kan kunden tilbys rask timebestilling av helsetjenester, effektiv rehabiliteringsplan og andre helsefremmende tjenester.
Plattformen består av et intuitivt nettgrensesnitt for håndtering av skadesaker gjennom funksjoner som timebestilling, besøksbilletter, kommunikasjon, kundeundersøkelser, kostnadskontroll og fakturahåndtering. Deling av sensitiv informasjon, og kommunikasjon om oppfølging av besøk hos helsepersonale med direkte melding mellom nettverkspartnere og tilkoblede helsepersonale samt pasienter, skjer i en trygg og sikker flyt.

Lett å kunne tilby kunden en helstjenestegaranti for en mer fornøyde kunder

Full oversikt over hele helsekjeden

Effektiv kommunikasjon med helsepersonale

Trensperensen i plattformen, som gir full oversikt over hele helsekjeden kommer fra optimert kunnskap!

Vi vet hvordan vi kan skape forutsetninger for å jobbe effektivt og samle inn relevant informasjon, der du som selskap har full kontroll og oppfølging av hva som skjer i skadesaken.

Transparens

Håndtering av saker, oppfølging og gjennomførte behandlinger med kostnadskontroll og fakturering som siste trinn, finner du i samme skadesak. Vilkårene for timebestilling er kjent fra begynnelsen, og du kan følge kundeforløpet fra start til slutt.

Kunden

Kunden er inkludert i nær tilknytning til opprettelsen av en skadesak i form av SMS- og e-postvarsler med informasjon om timebestilling. Om nødvendig kan pasienten planlegge på nytt, og avbestille besøket via en lenke. Som bestiller av helsetjenester bestemmer du hvilken administrativ tilknytning kunden skal motta i timebestillingsprosessen.All kommunikasjon i plattformen er kryptert og dataene lagres sikkert i henhold til pasientdataloven og GDPR.

For å få tilgang til Kuralink kreves autentisering via Bank-ID og/eller HSA-ID-kort for helsepersonell

Funksjoner og bruk av plattformen

Søkefunksjon

Søk hos dine tilkoblede leverandører av helsetjenester.

I Kuralink kan du filtrere søket etter timebestilling for kunden basert på relevante parametere.

Forretningsplanlegging

I grunntilbudet for Kuralink er statistikkrapporter, der du kan plukke ut standardrapporter, inkludert.

Standardrapport består av for eksempel:

 • Gjennomførte besøk.
 • Bestilte timer.

Gjennom tilleggstjenesten Business Intelligence-rapporter får du tilgang til mer data. Les mer under kategorien Tilleggstjenester.

Administrasjon

Kuralink består av flere funksjoner som kan administreres for å dekke din forretnings behov.

Administrasjonen inkluderer blant annet:

 • Brukerinnstillinger på ansvarsnivå.
 • Innstillinger av informasjon om foretak som forsikringsinstruksjoner og mer.
 • Håndtering av automatiserte prosesser.

Varsler

I Kuralink kan du tilpasse hvilke typer varsler som sendes ut til kunden, og hva slags informasjon de skal inneholde.

La kunden administrere sin timebestilling

Kundene dine har tilgang til et eget grensesnitt gjennom varsler via SMS og e-post. I kundeportalen får de tilgang til informasjon om sin timebestilling, der de kan administrere sine besøk. Alle aktiviteter utført av kunden registreres på de respektive skadesakene.

Informasjon i kundeportalen inkluderer:

 • Besøksskjema.
 • Vårdgivarens namn.
 • Navnet på helsepersonalet.
 • Egenandel.
 • Andre kontaktdetaljer, med kartfunksjon.

Kundeportalen kan tilpasses selskapet med firmaspesifikke farger og logoer.

Skadesaker

I Kuralink oppretter du enkelt en skadesak basert på din bedrifts spesifikke innstillinger.

Du kan velge å opprette en direkte timebestilling eller en besøksbillett.
Besøksbilletten kan tildeles direkte til kunden for egen administrasjon av timebestilling eller tildeles en klinikk, for at de skal kunne foreta timebestillingen på riktig ressurs.

Kommunikasjon

Via denne funksjonen kan du som forsikringsselskap utvide kommunikasjonen med helsepersonalet i skadesaken.

Denne funksjonen brukes for å:

 • Laste opp dokumenter og filer.
 • Kommunisere direkte med helsepersonale via meldinger i skadesaken.
 • Motta henvisninger og forespørsler om tilbud angående behandlinger og kirurgi.

Tilleggstjenester til plattformen

Statestikrapporter

 

Med Business Intelligence (BI) -rapporter får dere et kraftig dataverktøy får å se og forutsi trender og for å arbeide mer effektivt med forretningsplanlegging.

Alt som skjer i Boka Doktorn kan man få verdifull statistikk om; eventuelle sesongvariasjoner, hvor mange behandlinger som forekommer for en gitt diagnose, og mer.
Rapportverktøyet samler også inn informasjon fra den undersøkelsen om kundetilfredshet, som muliggjør oppfølging av kvalitet i sanntid.

E-fakturaer

Gjennom QAM kan du motta automatiske og kvalitetssikrede fakturaer fra helsepersonale umiddelbart etter at behandlingene er gjennomført.

Fakturaene matches mot gjeldende avtale, og du kan velge å få dem betalt automatisk.

QAM kan integreres med ditt skadesystem.

Undersøkelse av kundetilfredshet

Undersøkelse av kundetilfredshet er en pasientundersøkelse som sendes ut på vegne av helsepersonale og/eller forsikringsselskaper.

Denne typen data finnes igjen i BI-rapportene og er tilgjengelig i form av statistisk informasjon.

Hvilke systemer er Kuralink integrert med

Integrering muliggjør automatisk overføring av informasjon mellom Kuralink og systemer for skadehåndtering.

En stor andel av våre kunder bruker bare vår plattform for forsikringshåndtering, mens andre har Kuralink-integrert med sitt system for skadebehandling.

Integrering utføres der det er mulig.

Digitale helsetjenester

BDC Care tilbyr trygge og sikre digitale helsemøter.

For eksempel kan produktet brukes ved planlegging av helsetjenester når kunden rapporterer skade, for å gjøre en kvalifisert vurdering av behov.

Les mer om BDC Care her. Lenke til et annet nettsted.

Register

Registeret er et verktøy for en samlet oversikt over leverandørenes tilbud i form av tjenester og spesialiteter.

Leverandørregisteret gir deg et flott verktøy for å administrere nettverket ditt i Kuralink.
Kuralink har et globalt vareregister som forenkler anskaffelsen av nye og oppdaterte avtaler.

Vil du vite mer?

Vi elsker å presentere plattformen vår, og vil kontakte deg innen tre virkedager. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt.

© Copyright 2024 CAB Group