Language
 • International
 • Svenska
 • Norsk
 • Dansk
Kuralink
Meny
LukkDigitale helsetjenester med BDC Care

BDC Care gjør det mulig for private helseforetak å tilby tilgjengelig og effektiv digital behandling som er sikker for pasientene.
Plattformen består av et intuitivt nett-grensesnitt for helsepersonale og en brukervennlig app eller nettportal for pasienten.
Som helsepersonale får du tilgang til tjenesten via en separat avtale.


BDC Care kan brukes uavhengig av Kuralink-plattformen, og kun for private pasienter. Tjenesten er utviklet i samarbeid mellom Visiba Care og CAB Healthcare for å gjøre det mulig for små og mellomstore bedrifter å implementere digitale helsetjenester problemfritt, uten kostnadene som påløper ved utvikling av sin egen løsning. Dette betyr at vi er ansvarlige for å levere en trygg, sikker og kontinuerlig oppdatert teknisk løsning, i en enkel forretningsmodell som det er lett å vokse med.

Vi vet at digitale helsetjenester er så mye mer enn bare video,
Derfor er det flere funksjoner inkludert i tjenesten!

Funktioner

Samtaler med flere deltakere

Helsepersonale kan invitere opptil ni deltakere til samme samtale.
Når du starter opp, hjelper vi deg med å kartlegge når og hvordan du kan bruke samtaler med flere deltakere. Vår brede kundegruppe har gitt oss mer innsikt og ny kunnskap som vi deler med deg.

Med samtaler med flere deltakere kan du invitere opptil 9 deltakere samtidig!
I noen tilfeller trenger du å invitere flere personer som er viktige for pasienten, for eksempel:

- Kollega fra samme arbeidsplass
- Spesialist (for konsultasjon eller annen mening)
- Tolk
- Arbeidsgiver
- Slektninger
- Forsikringsselskap (representanter fra helseplanlegging)

Samtaler med flere deltakere skaper forutsetninger for tverrprofesjonell koordinering, for eksempel på et helseplanleggingsmøte. Pasienten kan da samtidig møte både behandlende personale fra klinikken og fra andre enheter som er ansvarlige for rehabilitering. Ii dag bruker fysioterapeuter funksjonen til gruppeøvelser mens psykologer bruker funksjonen ved veiledning med større grupper.

Rull oppover for å lære om sikre meldinger.

BDC Care gjør det enkelt å komme i gang med arbeidet i et digitalt mottak.

Når du kobler til, setter vi opp en konto for deg i BDC Care med spesifikk informasjon for din forretning. Deretter får du som kunde en oppstart i form av utdanning og regelmessig coaching.

Er du nysgjerrig på hvordan det kan se ut, får du et innblikk i hvordan det er å jobbe i BDC Care-miljøet nedenfor.

Ditt digitale arbeidsrom

Bookede videobesøk vises i nettgrensesnittet til BDC Care. Herfra får du oversikt over informasjon du trenger før videomøtet. Det er også her du starter opp et videomøte og/eller en melding.


Videochat, chat og gruppechat

Under videosamtalen kan du og pasienten chatte med hverandre, og dele filer. Som helsepersonale kan du invitere opp til ni deltakere i videomøtet.


Hvordan fungerer BDC Care for pasientene?


Det er enkelt for pasientene å bruke appen, og følge opp sine saker. Pasienten kan velge å delta på videomøtet fra mobiltelefon, nettbrett eller datamaskin. Automatiske varsler sendes til pasienten via SMS og e-post i forbindelse med timebestillingen, og i form av påminnelser en dag før og en time før videomøtet. Hvis pasienten allerede har appen, får de tilgang til all informasjonen i appen.

Pasienten laster ned appen

Når pasienten mottar et videobesøk, mottar de automatiske varsler via SMS og e-post, som inneholder en lenke for nedlasting av appen. Koblingen er dynamisk og oppdager om pasienten har android eller iPhone, som sluser pasienten til App Store eller Google Play Store. Varselet inneholder også informasjon om at de kan delta via datamaskin, og derfor er det også en lenke til en nettleser.

 

Videobesøket

Når pasientene åpner appen, må de logge inn med BankID. Her ser de alle tidligere og kommende videobesøk.
Opplevelsen av videobesøket via BDC Care oppfyller forventningene til en digital behandlingstjeneste. I tillegg til bilder kan pasienten og helsepersonalet dele andre viktige dokumenter under samtalen, på en trygg og sikker måte.

Blogg


 • Blogg
  Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför Kuralink har sedan 2005 agerat som en plattform för förmedling av vård till försäkringstagare mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare.
  Vi är sprungna ur ett behov; att kapa manuella led för bokning av vård. Detta behov finns i fler sektorer – däribland företagshälsa. I detta blogginlägg kommer vi att utforska området närmre för att ge en inblick i vad Kuralink som plattform kan bidra med inom förmedling av tjänster kopplat till företagshälsa.

 • Blogg
  Är digital vård tillgänglig för alla? ”Ökad tillgänglighet” har nästan blivit ett slags slogan när man talar om fördelarna med digitala vårdtjänster. Flera artiklar stödjer påståenden om att nyttjandet av digitala verktyg både kan förbättra kvaliteten och tillgänglighet för patienterna. Man belyser även fördelarna av arbetssättet för sjukvårdspersonalen. Flera av våra kunder redogör för samma fördelar.
  Samtidigt pratas det mer om ett digitalt utanförskap i Sverige. För dem som inte är integrerade i det digitala lansdskapet ökar inte tekniken tillgängligheten till vård. 

 • Kunskap
  Hjälp patienten att hitta till besöksformen - videobesök. På den här sidan har vi samlat inspiration för hur man kan skapa tillgänglighet av besöksformen med enkla medel. Trevlig läsning!

Vill du se kostnadsfri presentation av BDC Care kontakta oss via formuläret nedan.

Här kan du läs mer om vilket värde BDC Care skapar för våra kunder.

© Copyright 2024 CAB Group