Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
  Kuralink
  Meny
  Lukk
  Optimerad
  kunskap

  Kuralink

  Kuralink knytter sammen brukere av helsetjenester og helsepersonale.
  Kuralink tilbyr en timebestillings- og kommunikasjonsplattform for skadebehandling i privat helsevesen.
  Helsepersonal og brukere av helsetjenester som forsikringsselskaper, bedriftshelsetjenester og nettverkspartnere benytter
  vår plattform for timebestillinger og bestilling av helsetjenester knyttet til helseforsikring.
  I 2019 ble vi assosiert samarbeidpartner i Sveriges Företagshälsor, og for ca. et år siden åpnet vi opp
  plattformen vår med en komplett digital løsning for håndtering av bestillinger av tjenester innen bedriftshelsetjenester!

  Optimert kunnskap siden 2005

  Med over 15 års erfaring i bransjen, vet vi alt om hvordan vi skal skape forutsetninger for godt samarbeid mellom ulike parter innen helse og omsorg.
  Riktig informasjon, til riktig mottaker til rett tid – samtidig som pasientsikkerheten ivaretas på best mulig måte.
  Kuralinks plattform fremmer kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsoverføring av skadebehandling innen privat helsesektor.
  Gjennom tett samarbeid med både leverandører og bestiller e av helsetjenester, utvikles plattformen kontinuerlig med våre kunder som den beste kvalitetssikringen.
  Våre smarte koblinger og automatiserte prosesser frigjør tid og skaper merverdi.

  Våre målgrupper

  Vårt digitale produkt for helsetjenester - BDC Care - er rettet mot helsepersonale og bestillere av helsetjenester.

  BDC Care er rettet mot helsepersonale og bestiller av helsetjenester som ønsker å digitalisere mottaket for konsultasjon, og digitale helsetjenester.
  Tjenesten yter en trygg, intuitiv og sikker teknologi.
  BDC Care er direkte integrert med Kuralink for smidig behandling av pasienter. BDC Care kan også brukes helt frittstående.


  Med direkte integrering med Kuralink og webtimebok-tjenesten, er BDC Care et utmerket verktøy å bruke for sømløse forløp, uavhengig av hvor etterspørselen etter digital omsorg begynner » Lenke til et annet nettsted.

  Våre kunder

  Nyheter


  • Nyhet
   Det nationella vårdsöksystemet CAB Healthcare undersöker möjligheten att med Kuralinks teknik bidra till infrastrukturen kring det nationella vårdsöksystemet.

   ”Med vår långa erfarenhet inom mjukvara besitter vi både kunskap och erfarenhet kring säkra, effektiva och transparenta vårdflöden, varför vi nu ser över våra möjligheter att faktiskt bidra till infrastrukturen för flödet mellan offentlig och privat vård” - Tor Friman, VD CAB Healthcare AB

  • Blogg
   Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför Kuralink har sedan 2005 agerat som en plattform för förmedling av vård till försäkringstagare mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare.
   Vi är sprungna ur ett behov; att kapa manuella led för bokning av vård. Detta behov finns i fler sektorer – däribland företagshälsa. I detta blogginlägg kommer vi att utforska området närmre för att ge en inblick i vad Kuralink som plattform kan bidra med inom förmedling av tjänster kopplat till företagshälsa.

  • Nyhet
   CAB Healthcare är certifierade enligt ISO27001 Sedan i maj är CAB Healthcare AB certifierade enligt ISO27001 (Informationssäkerhet). Att skydda vår och våra kunders information har högsta prioritet när vi utvecklar systemlösningar.
  Kontakt

  Supportens Öppettider: Måndag - Fredag 8.00-16.30

  OBS! Som privat person bör du kontakta din behandlande klinik om du har frågor och funderingar!


  E-post:

  info@bokadoktorn.se

  Telefon:

  031 31346 60

  Adress:

  Torsgatan 5b, 411 04 Göteborg

  © Copyright 2024 CAB Group