Language
  • International
  • Svenska
  • Norsk
  • Dansk
Kuralink
Meny
Stäng
Kuralink för
företagshälsa
  • Startsida
  • / Nyhetsrum
  • / Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför

Vi erbjuder Kuralink till företagshälsor, det finns flera anledningar till varför

Kuralink har sedan 2005 agerat som en plattform för förmedling av vård till försäkringstagare mellan försäkringsbolag och privata vårdgivare.
Vi är sprungna ur ett behov; att kapa manuella led för bokning av vård. Detta behov finns i fler sektorer – däribland företagshälsa. I detta blogginlägg kommer vi att utforska området närmre för att ge en inblick i vad Kuralink som plattform kan bidra med inom förmedling av tjänster kopplat till företagshälsa.

Flera tjänster kräver legitimerad vårdpersonal

Företagshälsans värde är att skapa och upprätthålla friska arbetsplatser. Uppdraget är brett vilket innebär företagshälsor ofta har flera olika tillvägagångssätt och strategier för ändamålet. Tjänsterna kan innefatta allt från att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet, till massage på arbetsplatsen och krishantering.

Då fokus är att upprätthålla friska arbetsplatser erbjuder även många företagshälsor tjänster som behöver utföras av legitimerad vårdpersonal. Här innefattas hälsokontroller, medicinska kontroller för utfärdande av tjänstbarhetsintyg, stöd från psykolog eller fysioterapeut. Genom företagshälsan ger dessa specialiteter arbetsgivare tillgång till både proaktiva och reaktiva insatser så att en frisk arbetsplats kan upprätthållas.

Det finns utmaningar med att hitta legitimerad vårdpersonal som erbjuder tjänster inom företagshälsa

Idag är anställda inom offentlig sektor berättigade företagshälsa då det är obligatoriskt enligt kollektivavtal. När det kommer till privat sektor är det över hälften av de sysselsatta som har tillgång till företagshälsa. Totalt sett är det alltså många arbetstagare som har tillgång till företagshälsa på ett eller annat sätt, men trots det uppges det vara utmaningar med att hitta efterfrågade tjänster.

Branschorganisationer så som Sveriges Företagshälsor uppger att det är brist på företagsläkare varav många i yrkesgruppen är över 65 år. Företagsläkaren har en specialistutbildning i arbetsmedicin, vilket är en utbildning som krävs för att kunna genomföra vissa medicinska kontroller som i sin tur är en förutsättning för att arbetstagare ska kunna genomföra vissa yrken. Svårigheter i att hitta företagsläkare kan därmed innebära att arbetsgivare förhindras att anställa personal. Detta berör bland annat anställda inom Räddningstjänsten.

En företagshälsa vill ofta kunna erbjuda medicinska kontroller men där en minskad skara företagsläkare gör det allt svårare att hitta denna kompetens. Denna yrkesgrupp är ett av flera exempel som det uppges finns utmaningar inom att skapa samarbeten med på ett strukturerat sätt.

Säkerheten är central

En företagshälsa hanterar arbetstagares personuppgifter och däribland känsliga och konfidentiella sådana när det kommer till hur individen mår och eventuell sjukdomsbild. Därför är det centralt att hantera uppgifterna på ett säkert sätt, inte minst när flera parter behöver ta del av informationen som kan bli aktuellt när en utomstående part i form av psykolog eller företagsläkare behöver kopplas in.

Verksamheter som bedriver tjänster kopplat till företagshälsa beskriver många gånger hanteringen av känsliga personuppgifter som utmanande. Det föreligger även en osäkerhet kring hanteringen som i vissa fall till och med kan skapa hinder i verksamhetens utveckling.

Kuralink för företagshälsor

Kuralink är en PDL- och GDPR-säkrad plattform som tillhandahåller tillgång till legitimerad vårdpersonal på ett sökbart och strukturerat sätt.

För företagshälsor fungerar Kuralink som ett värdeskapande verktyg i verksamheten för att tillhandahålla kunder tillgång till vårdpersonal för såväl regelbundna proaktiva insatser som enstaka reaktiva insatser. Som företagshälsa kanske ni upptäcker att era samarbetspartners redan använder Kuralink. Då finns fullt stöd för att bedriva detta samarbete på ett säkert och användarvänligt sätt.

Vi säger inte att Kuralink löser problemet med bristen på företagsläkare, men det vi säger är att Kuralink tillhandahåller ett sätt att samarbeta med de som finns. Med en väg in till legitimerad vårdpersonal genom Kuralink kan företagshälsan få ännu större möjlighet till att skapa och upprätthålla friskare arbetsplatser hos sina kunder.

På vår hemsida finns ännu mer inspiration kring hur företagshälsor drar nytta av Kuralink. Läs mer om hur Comveritas Företagshälsa nyttjar Kuralink, eller klicka här för att ta del av mer information.

Källor: Sveriges Företagshälsor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Sveriges Läkarförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerat av: Elin Eriksson, Senior Sales Manager

© Copyright 2024 CAB Group